Producenci
Warunki gwarancji

Ogólne warunki gwarancji

 1. Firma PowerCNC Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Komorowicka 7, 43-300 Bielsko-Biała gwarantuje, że nowo sprzedane maszyny, wyszczególnione powyżej, są wolne od wad materiałowych i wadliwego wykonania.
 2. Gwarancja producenta jest udzielana na okres 12 miesięcy od daty zakupu w przypadku zastosowania zawodowego, konsumenckiego, a okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji.
 3. W okresie gwarancyjnym usuwane są wady wynikające z błędów produkcyjnych lub wad materiałowych.
 4. Naprawy realizowane są w najszybszym możliwym czasie, jednak termin naprawy nie powinien przekroczyć 21 dni roboczych licząc od dnia dostarczenia maszyny do serwisu w siedzibie firmy. Termin ten może ulec przedłużeniu w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy. Zawsze dokładamy wszelkich starań, aby jak najszybciej naprawić maszynę.
 5. Warunkiem przyjęcia sprzętu do serwisu PowerCNC Sp. z o.o. jest wypełnienie formularza reklamacyjnego wraz z dokładnym opisem występującym w nim wad.
 6. Reklamujący zobowiązuje się do oddania maszyn, narzędzi w stanie czystym i schludnym oraz takim, który pozwoli serwisowi na przystąpienie do koniecznych prac naprawczych bez utrudnień. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, serwis może obciążyć reklamującego dodatkową opłatą, o wysokości której reklamujący zostanie poinformowany przed przystąpieniem przez serwis do naprawy. 
 7. W przypadku napraw gwarancyjnych prosimy dostarczyć urządzenie używając opakowania co zapewni prawidłowy transport urządzenia. W przypadku maszyny o dużych gabarytach możliwy jest dojazd do klienta który jest odpłatny, ustalany indywidualnie
 8. Gwarant nie odpowiada za zniszczenia lub uszkodzenia produktu wynikające z niewłaściwego opakowania lub zabezpieczenia produktu przez Nabywcę w trakcie transportu. Serwis nie przyjmuje przesyłek pobraniowych.
 9. Po rozpatrzeniu reklamacji serwis kontaktuje się z klientem na podstawie danych podanych w formularzu reklamacyjnym.
 10. Użytkownik traci gwarancję w przypadku:
  10.1. demontażu lub modyfikowana maszyny przez ingerencję osób lub firm trzecich
  10.2. nieprawidłowego montażu, konserwacji, magazynowana i transportowania maszyny
  10.3. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych
  10.4. niezgodnego użytkowania z instrukcją obsługi i przeznaczeniem
  10.5. pracy urządzenia bez zalecanego przez producenta osprzętu (np. odciągu)
  10.6. stwierdzenia, że sprzęt był nadal eksploatowany po ujawnieniu się objawów niesprawności
 11. Gwarancja nie obejmuje:
  11.1. wymiany części zużywających się w sposób naturalny (oraz części i materiałów eksploatacyjnych) np. styczników, bezpieczników, wrzecion, osi, przegubów, uszczelek, uszczelniaczy, oringów, simeringów, pomp chłodziwa, krańcówek, zabezpieczeń termicznych (itp.), łożysk, kabli zasilających, linek napędowych, olejów, smarów, zasilaczy, prowadnic, tub laserowych, soczewek itp.
  11.2. uszkodzeń powstałych na skutek wyładowań atmosferycznych lub z winy instalacji napięciowej.
  11.3. uszkodzeń wynikających z przeciążenia sprzętu na skutek nadmiernej i/lub niewłaściwej eksploatacji.
  11.4. nieprawidłowego podłączenia instalacji zasilających (elektrycznych)
  11.5. elementów z tworzywa sztucznego.
  11.6. uszkodzeń kosmetycznych lub lakierniczych, które nie mają bezpośredniego wpływu na działanie urządzenia.

11.7   czynności regulacyjnych maszyny, związanych przestawieniem maszyny na tryb wynikający ze specyfiki materiału.

 1. Gwarant zastrzega sobie prawo obciążenia Reklamującego kosztami manipulacyjnymi związanymi z przeprowadzeniem ekspertyzy i transportem, jeśli reklamowany produkt będzie sprawny lub uszkodzenie nie było objęte gwarancją. W takim przypadku Reklamujący zostanie obciążony opłatą manipulacyjną w wysokości kosztów Gwaranta.
 2. Gwarancja nie daje Kupującemu prawa do domagania się zwrotu utraconych zysków lub dodatkowo poniesionych kosztów z powodu uszkodzenia urządzenia , maszyny .
 3. Po dokonaniu naprawy reklamowany towar będzie odesłany na koszt Gwaranta.
 4. Gwarancja na szklane tuby CO2 wynosi 3 miesiące.
 5. Wszystkie lasery CO2 muszą być uziemione.
 6. Rozładunek maszyny i włożenie do pomieszczenia w którym ma pracować jest po stronie i odpowiedzialności kupującego. Przygotowanie przyłącza elektrycznego przy maszynie jest po stronie kupującego.
 7. W przypadku braku możliwości naprawy maszyny u kupującego wyjęcie maszyny z pomieszczenia i załadunek oraz późniejszy rozładunek i włożenie do pomieszczenia jest po stronie kupującego. 
 8. Przy maszynach sterowanych numerycznie, wymagane jest awaryjne podtrzymywanie zasilania dla jednostki sterującej przez minimum 5 minut.
 9. Wymagania będące po stronie klienta w przypadku zakupu maszyny CNC:
 • Klient ma obowiązek zapewnić operatorowi stanowisko pracy wraz z strefami dostępu zgodnie z normą PN-EN 848-3:2013-04
 • Ogrodzenie bezpieczeństwa maszyn CNC jest niezbędną opcją dodatkową - nie wliczoną w cenę maszyny. Leży to po stronie klienta. Ogrodzenie może być fizyczne czyli tzw. "płot" lub np. optyczne przy zastosowaniu barier bezpieczeństwa. Za zgodą i opłatą ze strony klienta montujemy wybrane rozwiązanie. Cena ustalana jest indywiduwalnie w zależności od usytuowania magazynu oraz modelu maszyny.
 • Przyłącze elektryczne z gniazem siłowym 3x400 V + 10mb przewodu 5x4mm kwadrat
 • Odciąg trocin lub instalacja odpylająca
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie postanowienia Kodeksu Cywilnego.
 2. Gwarancja na zakupione maszyny obowiązuje tylko na terenie Polski. 
 3. Warunki gwarancji poza terenem Polski ustalane są indywidualnie. 

 

 

(Formularz reklamacyjny)

FORMULARZ  (wersja PDF)
Formularz - pdfREKLAMACYJNY


Gwarancja na układy BGA

1. Okres gwarancji na układ BGA podany jest każdorazowo w opisie towaru.
2. Reklamowany układ BGA nie może posiadać: śladów przegrzania, uszkodzeń fizycznych ani żadnych innych braków.
3. W przypadku zwrotu sprawnego układu, musi on posiadać oryginalne kulki.
4. Przed złożeniem reklamacji i wysyłką wadliwego układu prosimy wcześniej o kontakt z obsługą sklepu.
5. W wyjątkowych sytuacjach kiedy zaopatrywany klient wykazuje dużo większą awaryjność układów niż wynika z reszty sprzedaży. Gwarancja dotyczy tylko nie wlutowanych układów, z chwilą montażu gwarancja traci ważność. O zmianie warunków klient zostanie poinformowany e-mailowo i zaczną one obowiązywać dopiero na układy które będą dostarczane po poinformowaniu o zmianach. 
6. Cena montażu układu w naszym serwisie zależy od konkretnego zadania w celu dokonania wyceny prosimy o kontakt na e-mail

 info@power-cnc.pl

w celu dokonania wyceny.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl